The Bat! Professional Edition 10.0.10

The Bat! Professional Edition 10.0.10

Ritlabs, SRL – 112,1MB – Shareware
ra khỏi 34 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
The Bat! được tạo ra để giúp người dùng đối phó với khối lượng ngày càng tăng của bạn thư điện tử càng nhanh càng tốt, tiết kiệm nhiều thời gian của họ.

The Bat! Home Edition là một ứng dụng email mạnh mẽ với một giao diện thân thiện, Mát mẻ. Đô thị này có mọi tính năng người dùng chuyên sâu một bao giờ sẽ cần. Hệ thống Email chống vi-rút để làm cho e-giao tiếp an toàn và dễ dàng.

Tổng quan

The Bat! Professional Edition là một Shareware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi Ritlabs, SRL.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của The Bat! Professional Edition là 10.0.10, phát hành vào ngày 31/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 9.5.1, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

The Bat! Professional Edition đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 112,1MB.

Người sử dụng của The Bat! Professional Edition đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho The Bat! Professional Edition!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có The Bat! Professional Edition cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Ritlabs, SRL
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản